10% af salgsprisen går til WWF Verdensnaturfonden.